20-10-2020

Bezpieczne biuro w Forest

Kampus biurowy Forest, jako jeden z pierwszych projektów o takiej skali w Europie, został precertyfikowany w systemie WELL, który ocenia wpływ budynków na ludzkie zdrowie. Oto lista najważniejszych rozwiązań, dzięki którym użytkownicy naszych przestrzeni pracy mogą czuć się bezpiecznie także w czasach pandemii.

W Forest przewidzieliśmy szereg rozwiązań architektonicznych, technicznych oraz związanych z zarządzaniem budynkami, które zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa użytkowników.

1.Rozwiązania bezdotykowe w przestrzeniach wspólnych

2. Architektura sprzyjająca zachowaniu dystansu

 
3. Bezpieczny dojazd do biura

4. Ponadstandardowy dopływ świeżego powietrza

 
5. Dodatkowe procedury sanitarno-higieniczne

Zainteresowanym klientom oferujemy dodatkowe rozwiązania bezdotykowe na powierzchni najmu (m.in. automatyczne drzwi wejściowe i na głównych ciągach komunikacyjnych, oświetlenie uruchamiane na czujniki ruchu i obecności itp.).

Zachęcamy też do zapoznania się z możliwościami platformy Symbiosy, która opiera się na systemie czujników zainstalowanych w przestrzeni biurowej. Czujniki gromadzą dane dotyczące m.in. temperatury, stężenia CO2 czy wilgotności, umożliwiając skuteczniejszą kontrolę i ewentualną zmianę warunków panujących w biurze, kluczowych dla zdrowia pracowników. W zależności od konfiguracji, Symbiosy może też pomóc firmom kontrolować przepływ ludzi w biurze i dystans pomiędzy nimi, a także wprowadzić całkowicie bezdotykowe przemieszczanie się po budynku.