19-06-2020

Technologia pomoże śledzić zagrożenie epidemiologiczne w biurze i stworzyć bezpieczne środowisko w pomieszczeniach zamkniętych

Kwarantanna nie będzie trwać wiecznie. Tylko jak zacząć powrót do „normalnego” biurowego życia? Poniżej przedstawiamy, w jaki sposób systemy inteligentnego budynku mogą pomóc firmom ograniczyć ryzyko związane z powrotem pracowników do biura.

System monitoringu i ostrzegania pracowników narażonych na zarażenie wirusem i lokalizatory dla sprzątaczy? W trakcie powrotu do biura technika może Cię wyręczyć pod wieloma względami.

Gdy tylko wybuchła pandemia COVID-19, uświadomiliśmy sobie, że inteligentne technologie mogą pomóc nam poradzić sobie z praktycznymi problemami, jakie stwarza praca w czasie kryzysu. Nasza platforma technologiczno-sensoryczna Symbiosy może odegrać kluczową rolę we wznowieniu pracy stacjonarnej przez zespół w naszej siedzibie głównej i pomóc wielu firmom, które usiłują zaplanować bezpieczny powrót do biura. Można ją szybko wdrożyć, m.in. ograniczając ryzyko przeniesienia wirusa między pracownikami.

Wnioski przed opuszczeniem biura

Nasz zespół korzystał z systemu Symbiosy do monitorowania ruchu pracowników, którzy zgłosili dodatni wynik badania na obecność koronawirusa. Dzięki temu mógł szybko wykryć obszary w biurze, na których mogło dojść do skażenia, wysłać ekipę sprzątającą i poinformować pozostałych pracowników o konieczności unikania skażonych stref.

Wizualizacja czasu ekspozycji w określonych przestrzeniach (w minutach).

Szybkie reakcje

Dzięki systemowi nawigacji w pomieszczeniach udało nam się ustalić, które osoby miały ze sobą kontakt. Był to sprawny proces, który polegał na określeniu miejsc, w których przebywały osoby z objawami choroby, i zawężeniu liczby osób potencjalnie zarażonych – które mogły wówczas skupić się na zrobieniu testu. Najważniejszym zastosowaniem dokładnego systemu nawigacji w pomieszczeniach jest szybkie powiadomienie narażonych pracowników i śledzenie kontaktów w obrębie biura.

Czysto, świeżo i na dystans

Możemy odpowiedzieć na kilka innych pytań dotyczących powrotu do biura. Na przykład sprzątacze noszą lokalizatory, które pozwalają nam udostępniać informacje (za ich zgodą) na temat miejsc, w których przebywali, a także czasu, jaki minął od ostatniego czyszczenia danego obszaru. Monitorując jakość powietrza w pomieszczeniach, jesteśmy w stanie zweryfikować, czy do odpowiednich obszarów trafia wystarczająco dużo świeżego powietrza. Możemy także sprawdzić, czy zostały wyczyszczone filtry powietrza.

Na przykład na naszym interaktywnym modelu 3D można pokazać interakcje międzyludzkie na danej przestrzeni oraz zagęszczenie pracowników w poszczególnych obszarach. Poszczególnym osobom możemy wysłać telefoniczne ostrzeżenie, jeśli zagęszczenie w danym obszarze będzie zbyt duże. Tym samym dysponujemy narzędziem umożliwiającym i monitorującym ograniczanie kontaktów osobistych.

Znając lokalizację sprzątaczy w pomieszczeniach dzięki lokalizatorom, jesteśmy w stanie stwierdzić, kiedy ostatnio dany obszar był czyszczony.

Jak to działa: dokładne dane we właściwym czasie

Platforma Symbiosy monitoruje zamknięte przestrzenie pracy. Pozwala na ocenę jakości środowiska, wykorzystania przestrzeni oraz działania fizycznych i cyfrowych sieci współpracy, a także gromadzenie danych lokalizacyjnych w pomieszczeniach oraz danych o rezerwacjach sal konferencyjnych i zarządzaniu nimi.

Na tej podstawie można stworzyć wspomniany już trójwymiarowy model przestrzeni pracy wyświetlany w aplikacji mobilnej oraz na interfejsach ściennych znajdujących się na terenie budynku. Dane pomagają firmom zrozumieć, w jaki sposób miejsce pracy wpływa na ich funkcjonowanie (i jak można je ulepszyć).

Wszystkie zgromadzone dane są dostępne w aplikacji mobilnej.

Cztery elementy symbiozy między człowiekiem a jego przestrzenią pracy

Symbiosy składa się z czterech głównych elementów zintegrowanych z innymi systemami budynku i ze sobą nawzajem. Pierwszym z nich jest tzw. wirtualna przestrzeń pracy, czyli dane dotyczące lokalizacji, zajętości i środowiska wyświetlane na interaktywnym modelu trójwymiarowym.

Drugi element to nasze wizualizacje danych analitycznych i obserwacyjnych, polegające na przetwarzaniu informacji o miejscu pracy na spostrzeżenia szczególnie cenne dla danej firmy.

Trzecia część to nasza oferta space experience, na którą składają się narzędzia (np. tablety do zarządzania pomieszczeniami), które pomogą zarządzać przestrzeniami fizycznymi poprzez rezerwację sal konferencyjnych i regulację mikroklimatu pomieszczenia.

Czwarty obszar nazywamy „płynną podróżą”. Ma on na celu zapewnić użytkownikom i gościom bezpieczny i łatwy dostęp do poszczególnych przestrzeni w budynku.

Chcesz jeszcze lepiej poznać platformę Symbiosy i omówić możliwość wykorzystania inteligentnych rozwiązań biurowych w procesie powrotu do biura?